Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45./2014.(II.26.) (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR) kormányrendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Felhasználó 12 hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a kormányrendelet értelmében köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak átadni.

A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Felhasználó részére.

Elállási jogát a következő feltételekkel veheti igénybe:

  • Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de eredeti gyári csomagolással rendelkezik. A csomagolás hiányának esetében csomagolási költséget vagyunk kénytelenek felszámolni.
  • A termékeket csak sértetlen állapotban áll módunkban visszavenni! A mono és multi split klímákat csak abban az esetben vesszük vissza, ha a berendezések nem voltak felszerelve! Felszerelt klímát NEM áll módunkban sem visszavásárolni, sem kicserélni másik modellre, másik márkára.
  • Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre. Amennyiben szállításkor sérül meg a termék, azt csak a kiszállítást végző futárszolgálat által dokumentálva tudjuk csak elfogadni.

Amennyiben élni szeretne az elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.

 

Elállási/Felmondási Nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

 

A fogyasztó/k neve:

 

A fogyasztó/k címe:

 

A fogyasztó/k aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt.: